Kaliskie żłobki, przedszkola i szkoły – komunikat na profilu Wiceprezydenta Miasta Kalisza

Miasto Kalisz prowadzi działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli. Przywrócenie normalnego trybu pracy tych placówek planowane jest na połowę maja, gdyż wymaga wdrożenia procedur sanitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i personelowi.
Oznacza to, że rodzice będą mogli zaprowadzić dzieci do placówek w poniedziałek 18 maja. Termin może ulec zmianie w zależności od rozwoju epidemii koronawirusa.
Dyrekcje placówek proszone są, by pozostawały w kontakcie z rodzicami. Dzięki temu otrzymamy informacje, ilu z nich planuje powrót swoich pociech do placówki.
Działania w zakresie pracy żłobków publicznych nadzoruje wiceprezydent Mateusz Podsadny.
Informacje ważne dla dzieci, rodziców oraz administracji żłobków i przedszkoli będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych miasta oraz placówek.

https://www.facebook.com/grzegorz.kulawinek.1/posts/2952142904852291