Kontakt z nauczycielami konsultantami i doradcami metodycznymi w okresie pandemii

Szanowni Państwo,

w okresie pandemii zapraszamy do kontaktu z nauczycielami konsultantami i doradcami metodycznymi tylko poprzez pocztę elektroniczną. Poniżej znajduje się lista nauczycieli i ich adresy mejlowe.

Nauczyciele konsultanci

Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół

Danuta Iwona Grzanka
nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej
kierownik pracowni
danuta.grzanka@odn.kalisz.pl

Anna Bobińska
nauczyciel konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących
anna.bobinska@odn.kalisz.pl

Agnieszka Ciekalska
nauczyciel konsultant ds. wychowania i profilaktyki
agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl

Agnieszka Ewiak
nauczyciel konsultant ds. języków obcych
agnieszka.ewiak@odn.kalisz.pl

dr Małgorzata Juda-Mieloch
nauczyciel konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących
malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl

Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
nauczyciel konsultant ds. edukacji artystycznej
ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl

dr Piotr Molenda
nauczyciel konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących
piotr.molenda@odn.kalisz.pl

Grażyna Stępniewska
nauczyciel konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących
grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl

Sylwia Zimoch
nauczyciel konsultant ds. doradztwa zawodowego
sylwia.zimoch@odn.kalisz.pl

Pracownia Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia

Sylwia Melka
nauczyciel konsultant ds. doradztwa
kierownik pracowni
sylwia.melka@odn.kalisz.pl

Pracownia Informacji Pedagogicznej i Technologii Cyfrowych

Wojciech Kos
nauczyciel konsultant ds. edukacji informacyjnej i multimedialnej
kierownik pracowni
wojciech.kos@odn.kalisz.pl

Jarosław Wujkowski
nauczyciel konsultant ds. informacji pedagogicznej i analiz
jaroslaw.wujkowski@odn.kalisz.pl

Nauczyciele doradcy metodyczni

Joanna Dembowa
edukacja wczesnoszkolna
joanna.dembowa@odn.kalisz.pl.pl

Hieronim Duczmal
 język polski
hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl

dr Rafał Jakubowski
fizyka
rafal.jakubowski@odn.kalisz.pl

Tomasz Kosiński
wychowanie fizyczne
tomasz.kosinski@odn.kalisz.pl

Artur Kowalski
przedmioty zawodowe
artur.kowalski@odn.kalisz.pl

Małgorzata Kraszkiewicz
edukacja wczesnoszkolna
malgorzata.kraszkiewicz@odn.kalisz.pl

Joanna Kubisiak
język angielski
joanna.kubisiak@odn.kalisz.pl

dr Maciej Michalski
język polski
maciej.michalski@odn.kalisz.pl

dr s. Natalia Musidlak 
religia
natalia.musidlak@odn.kalisz.pl

Monika Płonka
biblioteki szkolne
monika.plonka@odn.kalisz.pl

Jolanta Podziemska
matematyka
jolanta.podziemska@odn.kalisz.pl

dr Beata Udzik
język polski
beata.udzik@odn.kalisz.pl

Urszula Wierucka 
przedmioty zawodowe
urszula.wierucka@odn.kalisz.pl

Beata Włoch
wychowanie przedszkolne
beata.wloch@odn.kalisz.pl