Język angielski

How is eTwinning helping teachers and the educational community now that schools in Europe are temporarily closed? Bringing the Community for Schools in Europe Home! The Group showcases a collection of inspirational materials gathered from all over the community.
Plik z odsyłaczami

Narodowe Czytanie 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Film
Tekst
Informacja dla nauczycieli
Scenariusze
Ilustracje
Worksheet1
Worksheet2
Worksheet3
Worksheet4
Key4
Worksheet5
Key5

Przykłady zadań na E8
Interaktywne karty pracy

Egzamin ósmoklasisty – ćwiczenia powtórzeniowe online: znajomość środków językowych
Plik z odsyłaczami

Present SimplePresent Continuousbe going to oraz Future Simple na egzaminie ósmoklasisty: 
https://quizlet.com/pl/505416526/present-simple-present-continuous-be-going-to-future-simple-egzamin-osmoklasisty-flash-cards/

Past Simpleused to oraz Past Continuous na egzaminie ósmoklasisty:
https://quizlet.com/pl/506345890/past-simple-used-to-past-continuous-egzamin-osmoklasisty-flash-cards/

English corner for teachers
Materiały dla nauczycieli