Język angielski

Joanna Kubisiakprezentacja doradcy

How is eTwinning helping teachers and the educational community now that schools in Europe are temporarily closed? Bringing the Community for Schools in Europe Home! The Group showcases a collection of inspirational materials gathered from all over the community.
Plik z odsyłaczami

Narodowe Czytanie 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Worksheet1
Worksheet2
Worksheet3
Worksheet4
Key4
Worksheet5
Key5

Przykłady zadań na E8
Interaktywne karty pracy

Od mówienia do pisania – przygotowanie ucznia do tworzenia wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty
Plik z odsyłaczami

Egzamin ósmoklasisty – ćwiczenia powtórzeniowe online: znajomość środków językowych
Plik z odsyłaczami

Egzamin ósmoklasisty – zadania

Present SimplePresent Continuousbe going to oraz Future Simple na egzaminie ósmoklasisty: 
https://quizlet.com/pl/505416526/present-simple-present-continuous-be-going-to-future-simple-egzamin-osmoklasisty-flash-cards/

Past Simpleused to oraz Past Continuous na egzaminie ósmoklasisty:
https://quizlet.com/pl/506345890/past-simple-used-to-past-continuous-egzamin-osmoklasisty-flash-cards/

Scenariusz lekcji Ania z Zielonego Wzgórza worksheets

Scenariusz lekcji guma do żucia worksheets

Scenariusz lekcji Londy underground_worksheets