Materiały tekstowe

Równania stopni wyższych
Lekcja
Jolanta Podziemska

Ciąg arytmetyczny – część I
Lekcja
Jolanta Podziemska

Ciąg arytmetyczny – część II
Lekcja
Jolanta Podziemska

Adresy internetowe

Materiały dla nauczycieli matematyki

1. Materiały dydaktyczne do wykorzystania na lekcjach matematyki zarówno w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej:

https://epodreczniki.pl/
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
https://operon.pl/edukacjazdalna
https://gwo.pl/ucze-zdalnie

2. Filmy i wideolekcje z matematyki 

https://pistacja.tv/

3. Zbiory zadań i przykładowe arkusze

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/przykladowe-arkusze/matematyka-poziom-podstawowy-i-rozszerzony/
http://matematyka.pisz.pl/index.html
https://zadania.info/
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
http://matematyka.pisz.pl/index.html
https://zadania.info/
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

4. Inne przykładowe platformy i kursy online oferujące dodatkowe materiały i ćwiczenia z matematyki

http://www.scholaris.pl/
https://pl.khanacademy.org/

5. Geo-Gebra i gotowe aplety

https://www.geogebra.org/

Skip to content