Język polski

Egzamin ósmoklasisty

Niezbędnik wiedzy do egzaminu ósmoklasisty
Niezbędnik
Dorota Bukowska

Egzamin ósmoklasisty wypracowanie cz 1.
Lekcja
dr Małgorzata Juda-Mieloch

Egzamin ósmoklasisty wypracowanie cz 2.
Lekcja
dr Małgorzata Juda-Mieloch

Egzamin ósmoklasisty wypracowanie cz 3.
Lekcja
dr Małgorzata Juda-Mieloch

Fonoteka

Wiersze


Materiały filmowe

Inwokacja Adama Mickiewicza
Lekcja
dr Maciej Michalski

Rodzaje literackie cz 1.
Epika
Uzupełnienie filmu
Hieronim Duczmal, dr Maciej Michalski

Rodzaje literackie cz 2.
Liryka
Uzupełnienie filmu
Hieronim Duczmal, dr Maciej Michalski

Rodzaje literackie cz 3.
Dramat
Uzupełnienie filmu
Hieronim Duczmal, dr Maciej Michalski

Nie dajcie się zwieść prostocie opowiadania Sławomira Mrożka „Artysta”!
Lekcja języka polskiego dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej
Materiały do lekcji
dr Małgorzata Juda-Mieloch

Narodowe Czytanie 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Tekst

Materiały tekstowe

Środki stylistyczne – środki artystycznego wyrazu
Materiały powtórzeniowe
dr Maciej Michalski

ARTYSTYCZNEGO

WYRAZU

Przemówienie jako forma wypowiedzi
Lekcja 1
Lekcja 2
Lekcja 3
dr Małgorzata Juda-Mieloch

O komiksie
Czytanie ze zrozumieniem kl. 7, 8 SP [dostępne na licencji do celów dydaktycznych, bez możliwości publikowania
dr Małgorzata Juda-Mieloch

O legendach
Czytanie ze zrozumieniem kl. 6, 7, 8 SP
Małgorzata Czarnek

Narodowe Czytanie 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego
Film