Geografia

Adresy internetowe

geografia24.eu – dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych: prezentacje, mapy, karty pracy, zadania dla ucznia, quizy online, arkusze maturalne z odpowiedziami.

Mapy, testy i quizy geograficzne online

Propozycje realizacji wybranych tematów dla szkoły ponadpodstawowej