Język angielski

Filmy

Środki językowe na egzaminie ósmoklasisty – cz. 1
Film
Joanna Kubisiak

Środki językowe na egzaminie ósmoklasisty – cz. 2
Film
Joanna Kubisiak

Narodowe Czytanie 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Film

Materiały tekstowe

Narodowe Czytanie 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Tekst

Egzamin ósmoklasisty – ćwiczenia powtórzeniowe online: znajomość środków językowych
Plik z odsyłaczami

Present SimplePresent Continuousbe going to oraz Future Simple na egzaminie ósmoklasisty: 
https://quizlet.com/pl/505416526/present-simple-present-continuous-be-going-to-future-simple-egzamin-osmoklasisty-flash-cards/

Past Simpleused to oraz Past Continuous na egzaminie ósmoklasisty:
https://quizlet.com/pl/506345890/past-simple-used-to-past-continuous-egzamin-osmoklasisty-flash-cards/

English corner for students
Materiały dla uczniów

Ostatnia prosta przed testem ósmoklasisty