Jak uczyć się w domu

Rysowała Ewa Kowalczyk-Wiśniewska – konsultant ds. edukacji artystycznej ODN Kalisz
Inspiracje: Belfry Bazgrolą i Myślografia