Adresy przykładowych stron do wykorzystania w nauczaniu zdalnym i uczeniu się przez internet

Wsparcie w nauce – niezależnie od tego, czy powtarzasz materiał, czy uczysz się nowych rzeczy; e-podręczniki, e-materiały do kształcenia ogólnego, e-materiały dla przedmiotów zawodowych, katalog zasobów dodatkowych. Pod tymi adresami znajdziesz materiały do nauki w domu.

epodreczniki.pl

Khan Academy

Propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi na stronie gov.pl

Zasoby do nauki kodowania (Autor: Agnieszka Ogiegło)

Zasoby edukacyjne do wielu przedmiotów (Autor: Agnieszka Ogiegło)

WF online w domu

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe