OGÓLNOPOLSKI KONKURS W RAMACH X EDYCJI PROGRAMU „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA. SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – INICJATYWA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI”

  • Post author:

Serdecznie zapraszam placówki uczestniczące w X edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa (…)” do udziału w konkursie.

Celem konkursu organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest promowanie najciekawszych inicjatyw mających na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli. Zgłoszenia do konkursu powinny zawierać opis jednej najciekawszej inicjatywy zrealizowanej przez uczestnika  X edycji Programu  w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o autorski scenariusz zajęć. Praca powinna zawierać również załączniki dokumentujące podjęte działania. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz niezwykłe wyróżnienie Prezesa Urzędu – statuetka “Złote pióro programu” – za pracę placówki na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli. Dodatkowo laureaci konkursu zostaną zaproszeni do Warszawy na organizowane w czerwcu spotkanie podsumowujące X edycję Programu, do zaprezentowania pracy konkursowej. Podczas ww. spotkania odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 kwietnia 2020 roku.  

Przed przystąpieniem do konkursu, proszę o uważne zapoznanie się z warunkami określonymi w Regulaminie. 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie i czekam na ciekawe prace.