OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW ORGANIZOWANY W RAMACH X EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA” PN. „W POSZUKIWANIU NASZEJ PRYWATNOŚCI…”

  • Post author:

Wszyscy mówią o ochronie danych osobowych w obliczu RODO, a tak trudno jest nam o nią zadbać. W ramach działań edukacyjnych i poszukiwaniu kreatywnych pomysłów na edukację w tym zakresie,  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłasza również konkurs dla uczniów.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w X edycji Programu „Twoje dane Twoja sprawa”. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności poprzez przygotowanie spotu filmowego (maks. 40 sekund) promującego tematykę ochrony danych osobowych wśród uczniów. Mamy nadzieję, że uczniowie dzięki udziale w konkursie będą jeszcze bardziej zmotywowani do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania i propagowania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w obszarze ochrony swojej prywatności.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Prace konkursowe należy przysyłać do 20 kwietnia 2020 roku.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internatowej UODO oraz w czerwcu 2020 roku podczas spotkania podsumowującego X jubileuszową edycję Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.  

Serdecznie zapraszam uczniów do udziału w konkursie i czekam na ciekawe prace konkursowe.