Dialog Motywujący jako skuteczne narzędzie wsparcia pracy nauczyciela i pedagoga – szkolenie Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego

  • Post author:

Zapraszamy wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów na szkolenie „Dialog Motywujący jako skuteczne narzędzie wsparcia pracy nauczyciela i pedagoga”, które odbędzie się 13-14 marca 2020 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

Szkolenie będą prowadzić trenerzy Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uprawniający do pracy metodą DM z uczniami i rodzicami.

Dialog Motywujący to metoda pracy służąca wzmacnianiu motywacji do zmiany zachowania. Metoda ta została zakwalifikowana do Evidence Based Practices (praktyki o potwierdzonej naukowo skuteczności).

Dialog Motywujący to sposób rozmowy/kontaktu z drugim człowiekiem opracowany przez psychoterapeutów na podstawie wieloletnich doświadczeń.

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć/potrafić m.in:

  • jak rozpoznać u siebie skuteczne i nieskuteczne sposoby motywowania i powstrzymać się od stosowania tych ostatnich;
  • jaki rodzaj rozmowy podjąć, aby wzmocnić zmianę u rozmówcy;
  • kiedy nie mam wpływu na motywację rozmówcy, a kiedy go mam;
  • jak się komunikować, żeby zachęcać, a nie zniechęcać do zmiany (działania);
  • jak rozpoznać wypowiedzi świadczące o oporze wobec zmiany i jak na nie reagować.

Koszt szkolenia: 250,00 zł.

Zapisy w ISOS, symbol WN/38/01

Dodatkowych informacji udziela:
Sylwia Melkasylwia.melka@odn.kalisz.pl, tel. 887 081 852.

Link do rejestracji:

https://isos2.odn.kalisz.pl/available-trainings/individual/476