Program profilaktyczny Golden Five w szkołach południowej Wielkopolski

  • Post author:

Program „Golden Five” jest produktem 3-letniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius 2.1, koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. Kraje uczestniczące w projekcie to: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy. Program przygotowuje nauczycieli, zwłaszcza wychowawców klas, do wspierania uczniów oraz radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie. Jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 11–16 lat.

W roku szkolnym 2019/2020 program realizują: Szkoła Podstawowa w Stawiszynie, Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, Szkoła Podstawowa w Stobnie i Szkoła Podstawowa w Woli Droszewskiej. W szkoleniach prowadzonych przez instruktora programu Sylwię Melkę uczestniczyło łącznie 52 nauczycieli. Teraz systematycznie wdrażają „złotą piątkę” w klasach. Uczestniczą również w konsultacjach z instruktorem, podczas których omawiane są poszczególne obszary programu. Nauczyciele budują bank dobrych praktyk wychowawczych, wykorzystują materiały edukacyjne, które otrzymali od instruktora.

Wdrażanie programu w szkole pozwala nauczycielom poszerzyć praktyczne umiejętności w obszarach zarządzania klasą i indywidualizowania nauczania, by zwiększyć motywację uczniów do nauki, budowania pozytywnych relacji z uczniami i z rodzicami, kreowania dobrego klimatu w klasie.

Dzięki udziałowi w programie poprawia się klimat społeczny w klasie, następuje głębsza integracja grupy, zwiększają się osiągnięcia edukacyjne uczniów, kształtowane są umiejętności prospołeczne uczniów oraz wychowawcze rodziców.

Więcej informacji o programie udziela instruktor:
Sylwia Melka, tel. 887 081 852, e-mail: sylwia.melka@odn.kalisz.pl