EDUMYŚLI nr 2

  • Post author:

Szanowni Państwo, 

za Wami kilka miesięcy wytężonej pracy. Już niebawem odbędzie się klasyfikacja śródroczna i zakończymy pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020. Mam nadzieję, że w czasie nadchodzących ferii zimowych nabiorą Państwo sił i energii do pracy na następne miesiące.

W tym numerze „Edumyśli”  znajdziecie Państwo szereg ciekawych artykułów i felietonów oraz praktycznych porad.

„Edumyśli” otwiera drugi z cyklu artykułów o Południowej Wielkopolsce, tym razem poświęcony dziejom Dobrzycy, a zwłaszcza wybitnym postaciom związanym z nią oraz losom tamtejszego pałacu autorstwa dr. Piotra Molendy.

Rozpoczynamy też nowy cykl „Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni – zagrożenia i przeciwdziałania zagrożeniom”. Tematyka cyklu dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży, ale jest swoistym vademecum zachowań w sieci dla wszystkich jej użytkowników. Pierwszy artykuł tego cyklu zawiera praktyczne rady, co robić, aby zwiększyć bezpieczeństwo w sieci.

Aldona Zimna swój artykuł poświęciła współpracy pomiędzy Książnicą Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu a szkołami i placówkami oświatowymi naszego miasta i subregionu. Prezentuje w nim najważniejsze przedsięwzięcia w tym zakresie.

27 grudnia br. to początek 101 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Dr Małgorzata Juda-Mieloch przedstawiła w swoim artykule obraz powstania wielkopolskiego w literaturze pięknej.

O tym, jak wykorzystywać materiał ilustracyjny w nauczaniu i jak ważną rolę pełni on podczas przyswajania tekstu literackiego w procesie nauczania, pisze Jolanta Leszka.

W tym numerze znajdziecie Państwo także materiał dydaktyczny, jak tworzyć gry w Pythonie (Adam Jurkiewicz) a także okraszoną fotografiami relację z 30-lecia CDN w Koninie. Rangę i wzrastającą popularność infografik pokazuje Ewa Kowalczyk-Wiśniewska ilustrując nimi niektóre artykuły.

Kończąc swój wstęp polecam Państwu kolejny odcinek wspomnień Włodzimierza Garsztki o Teatrze na Widoku i nie tylko oraz próbę recenzji przedstawienia teatralnego „Kalisz – Jerusza Szalom” Macieja Michalskiego.

Życzę Państwu szczęśliwego nowego 2020 roku i zapraszam do współpracy przy tworzeniu naszego pisma.

Jarosław Wujkowski
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Załączniki: