W nowym 2020 roku…

  • Post author:

…bądźmy szczęśliwi, zdrowi i cieszmy się sobą. 

Niech Nowy Rok będzie czasem dobrych ludzi wokół nas,
spokoju, dobrobytu oraz radości i entuzjazmu w podejmowaniu kolejnych wyzwań i przedsięwzięć.

Najlepsze życzenia noworoczne składają Państwu
pracownicy i dyrekcja
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu