Innowacyjny model zdobywania kompetencji niezbędnych na rynku pracy

  • Post author:

14 listopada 2019 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbędzie się spotkanie eksperckie nauczycieli wdrażających w swoich szkołach projekt „Innowacyjny model zdobywania kompetencji niezbędnych na rynku pracy”.

Celem uczestnictwa w Projekcie jest przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy, zapoznanie się z jego specyfiką, zdobycie kompetencji i umiejętności zawodowych.

Nauczyciele otrzymają narzędzia do wykorzystania w pracy z uczniami nad rozwojem ich kompetencji zawodowych oraz wsparcie merytoryczne w zakresie coachingu wdrożeniowego.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Bobińska
anna.bobinska@odn.kalisz.pl