II Konferencja Naukowo-Metodyczna „Mój mózg moim warsztatem pracy”

  • Post author:

Zapraszamy do udziału w Konferencji nauczycieli przedszkoli,edukacji wczesnoszkolnej,szkół podstawowych,szkół ponadgimnazjalnych.

Celem jest upowszechnienie dobrych praktyk na każdym etapie kształcenia.

Przedstawione zostaną działania prowadzące do wzmocnienia motywacji wewnętrznej uczniów w aspekcie pojmowania mózgu jako warsztatu pracy, spojrzenia na proces uczenia się i wzbudzenia samooceny zarówno w kategorii wytrwałości, jak i pracowitości, stanowiących przeciwwagę dla utrwalonych sylwetek osobowościowych nakierowanych na trwałość- przekonanych o dominującej roli uwarunkowań genetycznych.

Upowszechnione będą również działania pozwalające uczniom pogłębienie wiedzy o uczącym się mózgu i kultury uczenia się przez własną samodyscyplinę intelektualną.

W ramach konferencji przewidziano: wykłady naukowe, komunikaty, prezentacje prac uczniów, warsztaty origami, sportowe oraz występy- chóru III LO.

Konferencji towarzyszy: Sesja Posterowa na korytarzu szkoły III LO, prezentacja publikacji ” Sterowanie uczącym się mózgiem”red.Kornelia Rybicka, Stanisław Plebański oraz certyfikat potwierdzający udział z publikacją z konferencji dla uczestniczących nauczycieli.

Miejsce i termin:

Aula III LO w Kaliszu
25 października 2019r.

Organizator:

III Liceum Ogólnokształcące im.Mikołaja Kopernika
62-800 Kalisz, ul.Kościuszki 10
telefon: 627571735

Współpraca:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul.Wrocławska 182

Program

9.00
Rozpoczęcie Konferencji
mgr Anna Narewska – dyrektor III LO
mgr Jarosław Wujkowski – dyrektor ODN w Kaliszu

 I SESJA WYKŁADOWA 

 9.15
Carol Dweck w praktyce szkolnej
dr Stanisław Plebański – III LO w Kaliszu

 9.30
Mózg człowieka i stan zdrowia organizmu
dr Grzegorz Wieczorek– III LO w Kaliszu 

10.00
Kilka słów o teorii atrybucji i nie tylko …
mgr Wiesława Rymarczuk – III LO w Kaliszu

10.15
Orientacja przestrzenna a mózg
mgr Anna Bobińska – III LO w Kaliszu

 10.30
Brain, cerebro, Gehirn czy może cerveau – dlaczego warto mówić
o mózgu, ucząc języka obcego?
mgr Anna Kowalczyk – III LO w Kaliszu 

10.45
Szczęście wg neuronauki
mgr Małgorzata Masłowska – III LO w Kaliszu

 11.00
Występ Chóru Kopernik III LO
pod kierownictwem dyrygent Henryki Iglewskiej – Mocek

11.15
Przerwa na kawę

 II SESJA WYKŁADOWA

 11.45
Rusz głową – move your brain
mgr Monika Baran – III LO w Kaliszu

 12.00
Aplikacje, programy, mózg…
mgr Donata Mieloch – III LO w Kaliszu 

 12.15
Origami
mgr Beata Górecka-Pęder – III LO w Kaliszu

 12.30
W poszukiwaniu zastępczego mózgu
Adam Fokt – III LO w Kaliszu

 12.45
Jak wykorzystać w szkole potencjał mózgu? 
Prezentacje uczniów III LO podsumowujące projekt „ Trud i radość poznania”
mgr Katarzyna Kozieł, mgr Katarzyna Rzepczak – III LO w Kaliszu

 13.30
Dyskusja

 14.00
Zakończenie Konferencji

Konferencja zorganizowana pod patronatem
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty