XIV KONFERENCJA GEOGRAFICZNA Szanse i wyzwania współczesnej geografii

  • Post author:

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Geograficznej, która odbędzie się 23 października 2019 o godz. 9.00 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. 

W minionym półwieczu zaobserwowano gwałtowny wzrost katastrof naturalnych, w wyniku których zmarło prawie 5 mln osób, a straty materialne oszacowano na 4,5 tryliona dolarów. Poważnym wyzwaniem staje się więc poznanie mechanizmów tych procesów w celu ich dokładnego prognozowania, monitorowania oraz współdziałanie w zakresie opracowania  scenariuszy postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Swoje wyniki badań przedstawią nam wykładowcy Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PROGRAM  KONFERENCJI

23 października 2019,  09.00 SESJA NAUKOWA  w auli III LO

wykłady prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Geograficznych        i Geologicznych  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

9.00 – 9.15   Uroczyste otwarcie konferencji

prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

9.15 – 10.00   Dokąd zmierza klimat?

prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

10.00 – 11.00   Antropocen – era antropogeniczna. Wyzwania dla człowieka i przyrody

prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko,  Dyrektor Instytutu Geoekologii i Geojnformacji , Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

11.00 – 11.15   przerwa 

11.15 – 12.00   Amazonia – woda i ogień

prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek, Zakład Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, PrzewodniczącaPoznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

12.00 – 12.45   Geoinformacja – geografia na miarę XXI wieku

dr Patrycja Przewoźna, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

12.45 – 13.00   podsumowanie konferencji