Edukacja językowa we współczesnej szkole – wyzwania, możliwości, perspektywy

  • Post author:

Konferencja językowa „Edukacja językowa we współczesnej szkole – wyzwania, możliwości, perspektywy” organizowana jest z merytorycznym wsparciem Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 

Patronami konferencji są: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, p. Marek Woźniak, Wielkopolski Kurator Oświaty, p. Elżbieta Leszczyńska, Starosta Kaliski, p. Krzysztof Nosal, Prezydent Kalisza, p. Krystian Kinastowski oraz British Council.

Edukacja językowa we współczesnej szkole –wyzwania, możliwości, perspektywy to wydarzenie o charakterze edukacyjnym zarówno dla nauczycieli języka angielskiego jak i uczniów. 27 oraz 28 listopada 2019r. nauczyciele będą mieli okazję wziąć udział w wielu szkoleniach, prelekcjach i warsztatach z zakresu metodologii nauczania języka angielskiego a także wykorzystania programu Erasmus oraz korzyści płynących z pracy z eTwinning. Z pewnością przełoży się to na wiedzę i umiejętności nauczycieli a tym samym w dużym stopniu przyczyni do podnoszenia jakości nauczania języka angielskiego w  szkołach. Praca z programami wymian międzynarodowych również wzbogaci warsztat pracy nauczyciel  i zachęci ich do organizowania spotkań i wymian młodzieżowych, co przekłada się na ogromne doświadczenie językowe i kulturowe uczniów.

Zwracamy się z ogromną prośbą do dyrektorów szkół o umożliwienie nauczycielom uczestnictwa w konferencji. Rejestracja odbywa się przez system ISOS Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Załączniki: