Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów południowej Wielkopolski

  • Post author:

2 października 2019 po raz pierwszy w tym roku szkolnym spotkała się sieć współpracy i samokształcenia pedagogów południowej Wielkopolski. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Elżbieta Czuba starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w poznaniu Oddziale w Kaliszu, Justyna Fułek wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu oraz Daria Jurek dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku. Elżbieta Czuba przedstawiła prezentację na temat dokumentacji pracy pedagoga szkolnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Spotkanie obfitowało w pytania na temat kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia i innych form pomocy dzieciom i ich rodzinom.  

Sieć pedagogów południowej Wielkopolski powstała w roku 2013 z inicjatywy Sylwii Melki konsultanta ds. doradztwa, która jest jej koordynatorem. Obecnie w sieci pracuje ponad czterdziestu pedagogów szkolnych z terenu Miast i powiatów kaliskiego, ostrowskiego, kępińskiego i pleszewskiego. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą, rozwijają kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzielą się pomysłami na działania w zakresie wychowania i profilaktyki. Sieć współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Książnicą Pedagogiczną w Kaliszu, policją, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Wszystkich nauczycieli zapraszamy do działań w sieciach współpracy i samokształcenia. Kontakt: Sylwia Melka, sylwia.melka@odn.kalisz.pl, tel. 887081852.