Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

  • Post author:

Zapraszamy nauczycieli do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą. Zgłoszenia w ISOS symbol KK/01  www.odn.kalisz.pl.  Zajęcia rozpoczynamy już we wrześniu 2019 r. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Cel

Uzyskanie kwalifika­cji z zakresu zarządzania oświatą. 

Tematyka

  1. Przywództwo edukacyjne w szkole.
  2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
  3. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
  4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
  6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
  7. Wykorzystanie ICT w zarządzaniu szkołą
  8. Praktyka kierownicza w szkołach/placówkach 

Adresat

wicedyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, spełniający wymogi kwalifikacyjne

Kryteria naboru

Rekrutacja w oparciu o zgłoszenie w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń (ISOS) na stronie www.odn.kalisz.pl

Koszt

1500,00 zł (możliwość płatności w ratach)
Konto:  PKO BP SA 24 1020 4027 0000 1302 1519 9654
 z dopiskiem Kurs kwalifikacyjny zakresu zarządzania oświatą – symbol KK/01

ORGANIZACJA KURSU

Miejsce zajęć: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Wrocławska 182
Liczba godzin: 210
Czas trwania: 9 miesięcy wrzesień 2019 – czerwic 2020
w systemie weekendowym (piątek od godz. 15.00 sobota od godz. 9.00)
Liczba uczestników: 25 osób

Zapewniamy wysoką jakość kursu, kompetentnych trenerów, w przerwach serwis kawowy oraz miłą atmosferę.

Dodatkowych informacji udzielają:

Danuta Iwona Grzanka – kierownik kursu
mail: danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
tel.: 62 76 76 309, 887 081 840

Joanna Ślusarska, Angelika Konopa – pracownicy Działu Obsługi Szkoleń
mail: doskonalenie@odn.kalisz.pl
tel.: 62 76 76 302, 887 081 844