Konferencja Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 9 października 2019 roku w Auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Celem konferencji jest zwiększenie kompetencji w obszarze reagowania na zachowania autoagresywne i autodestrukcyjne, pojawiające się u uczniów. Gościem konferencji będzie Pani Małgorzata Łuba, ogólnopolski ekspert w dziedzinie zachowań samobójczych i samo uszkadzających u uczniów. 

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Rejestracja: KN/03/01

Kierownik konferencji: Sylwia Melka, tel. 887081852, sylwia.melka@odn.kalisz.pl