Przyjaciele Zippiego międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci

 • Post author:

Tematyka 

 • Uczucia
 • Komunikacja
 • Nawiązywanie i zrywanie więzi
 • Rozwiazywanie konfliktów
 • Przeżywanie zmiany i straty
 • Dajemy sobie radę

Cele szczegółowe

 • promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia małych dzieci, 
 • rozwijanie  umiejętności komunikacyjnych i społecznych, ułatwiających 
  dobre funkcjonowanie w grupie,
 • nawiązywanie przyjaźni, radzenie sobie z problemami i trudnościami.

Liczba godzin

12 godz. szkolenie,  24 godz. zajęć z dziećmi w cyklu rocznym

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego
dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. 

Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Program posiada rekomendacje i jest wpisany na listę Programów Profilaktycznych i Promocji
Zdrowia Psychicznego.

Prowadzący

Danuta Iwona Grzanka

Licencjonowany trener programu, koordynator programu w ODN w Kaliszu, konsultant ds. kadry kierowniczej w ODN w Kaliszu, trener i wykładowca. 

Beata Włoch

Trener programu, doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, trener, wykładowca. 

Informacje

 • tel.  887 081 840
 • danuta.grzanka@odn.kalisz.pl