Konferencja Profilaktyka uniwersalna i promocja zdrowia – programy profilaktyczne dla uczniów

 • Post author:

Zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 20 września 2019 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Celem konferencji jest wspieranie działań szkoły i placówki w obszarze profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia, oraz prezentacja wybranych programów z zakresu profilaktyki.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Symbol KN/01/01

Termin i miejsce

 • 20.09.2019, godz. 12.00-15.00
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Aula na parterze

Organizatorzy

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Cele ogólne konferencji

 • wspieranie działań szkoły i placówki w obszarze profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia

Cele szczegółowe konferencji

 • wskazanie kluczowych obszarów działań z wychowania i profilaktyki w szkole,
 • prezentacja wybranych programów z zakresu profilaktyki i  promocji zdrowia,
 • zainicjowanie dyskusji na temat budowania środowiska szkolnego bezpiecznego i sprzyjającego zdrowiu psychicznemu,
 • zachęcenie uczestników do korzystania ze szkoleń dla realizatorów programów profilaktycznych organizowanych przez ODN Kalisz.

Porządek konferencji

12.00-12.15
Otwarcie konferencji
Jarosław Wujkowski, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Część I

 • 12.15-12.45
  Wykład wprowadzający: Wychowanie i profilaktyka w szkole i w placówce
  Agnieszka Ciekalska, konsultant ds. wychowania i profilaktyki ODN w Kaliszu
 • 12.45-13.00
  Przerwa

Część II – Prezentacja programów profilaktycznych

 • 13.00-13.15
  „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat
  Danuta Grzanka, trener programu/konsultant ODN Kalisz
 • 13.15-13.30
  „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia dla dzieci w wieku 8-12 lat
  Agnieszka Ciekalska, trener programu/konsultant ODN Kalisz 
 • 13.30-13.45
  „Unplugged” – program profilaktyki uniwersalnej oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego dla uczniów w wieku 12-14 lat
  Sylwia Melka, trener programu/konsultant ODN Kalisz
 • 13.45-14.00
  „Golden Five” – program profilaktyki uniwersalnej dla uczniów w wieku 11-16 lat
  Sylwia Melka, trener programu/konsultant ODN Kalisz
 • 14.00-15.00
  Panel dyskusyjny i podsumowanie konferencji
  Agnieszka Ciekalska, Danuta Grzanka, Sylwia Melka, Jarosław Wujkowski

Informacje

Agnieszka Ciekalska
nauczyciel konsultant ds. wychowania i profilaktyki
Pracownia Kształcenia Ustawicznego oraz Wsparcia Procesowego Szkół
tel. 887 081 851
mail: agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl

Zapisz się