Konkurs Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem I Wielkopolskiego Konkursu Świadomego Obywatelstwa #glosujedecyduje.

Liderem konkursu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, przy partnerstwie m.in. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

W związku z powyższym zachęcamy uczniów Państwa szkoły do udziału w konkursie, którego szczegóły zostały zapisane w załączonym regulaminie.

Informujemy, że przesyłanie prac i formularzy zgłoszeniowych I etapu jest możliwe do 16 września 2019 roku. Decyduje data stempla pocztowego.