Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół ponadpodstawowych Pan Tadeusz

  • Post author:

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Recytatorskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych Pan Tadeusz.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Lederem konkursu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie, ul. Chrobrego 15 64-100 Leszno.

Partnerem konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, 
ul. Wrocławska 182, 62-800 Kaliszu.

Celem konkursu jest promocja dziedzictwa kulturowego, jakim jest epopeja Adama Mickiewicza, jak również kształtowanie kultury żywego słowa, kształtowanie umiejętności retorycznych niezbędnych w wystąpieniach publicznych, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zachęcamy uczniów Państwa szkoły do udziału w konkursie, którego regulamin przesyłamy w załączeniu.

Przypominamy, że karty zgłoszeniowe (zgodne z zał. nr 1 Regulaminu) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Lidera bądź Partnera w terminie do 11 października danego roku wraz z protokołem eliminacji szkolnych konkursu recytatorskiego (zgodne z zał. nr 3 Regulaminu).

Załączniki: