Przedłużenie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Szanowni Państwo, 

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza przedłużenie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: historia i wos, wf, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie integracyjne i specjalne.
Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 3 września 2019 roku.

Szczegóły na stronie: http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2019/07/ogloszenie-o-wszczeciu-procedury-wylaniania-kandydatow-na-stanowiska-nauczycieli-doradcow-metodycznych-2/