Nabór na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Szanowni Państwo,
Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów: historia i wos, wf, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, świetlica i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie integracyjne i specjalne.
Dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 12 sierpnia 2019 roku.
Szczegóły na stronie: http://ko.poznan.pl/…/ogloszenie-o-wszczeciu-procedury-wyl…/