Kaliski Konkurs Informatyczny

14 czerwca 2019 r. po raz dwudziesty siódmy rozdano nagrody w Kaliskim Konkursie Informatycznym. Organizatorem Konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

W czasie konferencji dr Michał Kowalczykiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego poprowadził wykład na temat Programowanie… inaczej.

Patronat nad Konkursem objął Wielkopolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Kalisza. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Do finału zakwalifikowano jedenastu uczniów z terenu całej Polski. Najważniejszym kryterium oceny prac konkursowych było zaawansowanie programistyczne. Komisja brała również pod uwagę walory graficzne i dźwiękowe, przebieg procesu instalacji, czytelność, zrozumiałość i poprawność językową opisów oraz prezentację programów w czasie rozmów finałowych, a także możliwość rozwoju programu w przyszłości.

Komisja konkursowa w składzie: dr Marek Dębczyński (przewodniczący) z PWSZ w Kaliszu, Henryk Klamka z ZSTE w Kaliszu, Michał Kałuża z PWSZ w Kaliszu, Wojciech Kos z ODN w Kaliszu, Piotr Sadowski z ODN w Kaliszu, Marcin Żurawski z PWSZ w Kaliszu przyznała nagrody w dwóch kategoriach:

 1. Kategoria szkół podstawowych
  • II miejsce Jan Serafinowicz, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, nauczyciel informatyki:  Arkadiusz Lewandowski
  • I miejsce Wiktor Gała, Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach, nauczyciel informatyki: Paweł Gała
 2. Kategoria szkół ponadpodstawowych
  • I miejsce Miłosz Guglas, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, nauczyciel informatyki: Krzysztof Filipowicz
  • II miejsce Hubert Ździś, Zespół Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej w Kaliszu, nauczyciel informatyki: Jacek Wardęga
  • III miejsce Michał Nieruchalski, Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel informatyki:  Agata Nowaczyk-Warzecha
  • Wyróżnienie Jakub Bera, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

Poziom prac w tegorocznej edycji Konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Największą grupę stanowiły programy użytkowe dotyczące komunikacji międzyludzkiej. Zwyciężył Miłosz Guglas z ZSTE w Kaliszu, który napisał program wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe. Główną nagrodą był notebook ufundowany przez dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Nagrody w tegorocznej edycji Konkursu zostały ufundowane również przez Prezydenta Miasta Kalisza, Grupę Helion S.A. oraz Sklep Komputerowy Enter z Kalisza.