Podsumowanie Kaliskiej Przygody z Odpadami

  • Post author:

W sobotnie południe w gościnnych progach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębem odbyło się podsumowanie piętnastej edycji projektu edukacyjnego Kaliska Przygoda z Odpadami oraz konkursu plastycznego towarzyszącego projektowi. Organizatorami projektu jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Dziękujemy nauczycielom, rodzicom i uczniom. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku.