XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu kalskiego.

 • Post author:

W dniu 5 czerwca w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbył się XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu kalskiego. Łącznie uczestniczyło 32 laureatów gminnych konkursów. Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Nasze Kalskie. Prezes Stowarzyszenia Pani Alicja Łuczak ufundowała nagrody książkowe dla laureatów konkursu. Patronat honorowy objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Organizatorami konkursu był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Klub „ Blaszak” Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej L-W.

Dzieci były oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 • uczniowie klas pierwszych;
 • uczniowie klas drugich;
 • uczniowie klas trzecich.

Recytacje oceniało jury w składzie: Pani Agnieszka Dobrzańska i Pani Anna Klimek- instruktorki teatralne.

Klasyfikacja według klas wyglądała następująco : 

Uczniowie klas pierwszych:

 • I miejsce: Hanna Rygas (Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Liskowie, nauczyciel p. Gracjana Herman)
 • II miejsce: Alicja Gaweł (Szkoła Podstawowa im. Księdza Augustyna Kordeckiego w Iwanowicach, nauczyciel p. Judyta Wietrzyk) i Michał Kowalski (Szkoła Podstawowa im. św. Jan Pawła II w Moskurni, nauczyciel p. Agnieszka Olek)
 • III miejsce: Zuzanna Wawrzyniak (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich, nauczyciel p. Małgorzata Grzelak) i Adam Rybarczyk (Szkoła Podstawowa w Rajsku, nauczyciel p. Agata Wegner)
 • Wyróżnienie: Amelia Michalak (Szkoła Podstawowa w Cekowie-Kolonii, nauczyciel p. Magdalena Wawrzyniak)

Uczniowie klas drugich:

 • I miejsce:Wojciech Sowa (Szkoła Podstawowa w Brzezinach, nauczyciel p. Barbara Cegiełka) 
 • II miejsce: Adrianna Bylica (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie, nauczyciel p. Filipina Baraniecka) i Amelia Przybyszewska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, nauczyciel p. Paulina Krawczyk)
 • III miejsce: Weronika Pawlak (Szkoła Podstawowa w Brzezinach, nauczyciel p. Urszula Urbańska) i Weronika Remiszewska (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie, nauczyciel p. Małgorzata Anczykowska)
 • Wyróżnienie: Oliwier Siciarek (Szkoła Podstawowa w Marchwaczu, nauczyciel p. Justyna Łakomy) i Agata Grygielska (Szkoła Podstawowa w Strzałkowie, nauczyciel p. Wiesława Cłapka)

Uczniowie klas trzecich:

 • I miejsce:Katarzyna Łatkowska (Szkoła Podstawowa w Marchwaczu, nauczyciel p. Jolanta Łuczak) i Fabian Piotrowski (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie, nauczyciel p. Danuta Łuczak) 
 • II miejsce: Antoni Cholajda (Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku, nauczyciel p. Anna Szymańska)
 • III miejsce: Ada Karbowiak (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chełmcach, nauczyciel p. Iwona Frątczak) i Karolina Szalek (Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie, nauczyciel p. Renata Kozica) 
 • Wyróżnienie: Witold Fułek (Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie, nauczyciel p. Jolanta Bednarek) i Mikołaj Macniak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbinie Kolonii, nauczyciel p. Sylwia Nowak)

Organizatorzy składają gratulacje uczestnikom , nauczycielom i opiekunom oraz dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg konkursu.