RoboD@y 2019 w Cielczy

  • Post author:

29 maja br. w SP im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy odbyła się konferencja promująca i integrująca lokalne środowisko informatyczne. Jej celem było również podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania różnorodnych  pomocy edukacyjnych w nauce kodowania, programowania i w kształtowaniu logicznego myślenia u uczniów oraz prezentacja nowoczesnych technologii i systemów interaktywnych wykorzystywanych w nauczaniu.Konferencji towarzyszyły warsztaty, w których udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele ze szkół południowej Wielkopolski oraz dzieci z klasy IV Szkoły Podstawowej w Cielczy. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Urząd Miasta i Gminy w Jarocinie. Oprócz dzieci, dyrektorów i nauczycieli obecni byli przedstawiciele samorządów lokalnych i przedsiębiorcy. Wprowadzenie do konferencji na temat rangi i roli innowacyjnych technologii w programowaniu wygłosił Jarosław Wujkowski, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, a całość spotkania otworzył Roman Przybylski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielczy.

Warsztaty z kodowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej przeprowadziła pani Anna Świć – nauczyciel, logopeda związany z programem Mistrzowie Kodowania,  ambasador w EduSence,  autorka bloga o nauce podstaw programowania „Kodowanie na dywanie”.

Dla dyrektorów szkół i przedszkoli  warsztaty poprowadził pan Jan Pazdecki informując ich o przebiegu rządowego programu „AKTYWNA TABLICA”. Zaprezentował również bezprzewodowe, kompaktowe laboratoria naukowe – LABDISC FIZYKA, LABDISC BIO-CHEM, LABDISC UNIWERSALNY, laboratorium cyfrowe “EINSTEIN” oraz program „MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE”.

Natomiast Wojciech Kos, konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprezentował nauczycielom możliwości pracy z aktywną tablicąoraz wykorzystania Ozobotów na lekcjach, a doradca metodyczny Miasta i Gminy Jarocin związany z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu pani Beata Włoch poprowadziła warsztaty dla dzieci z wykorzystania gryrozwijającej kompetencje w zakresie programowania – Scottie Go. 
Całość przeplatała część wystawiennicza, w której można było zobaczyć najnowsze interaktywne monitory, oprogramowania: Mozabook, Workspace, Teach infinity Pro, roboty do nauki programowania, ozoboty, wizualizery.

Spotkanie podsumował dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Jarosław Wujkowski krótkim wykładem na temat  „Minecraft jako naturalne środowisko życia młodzieży – język Minecrafta bez tajemnic”.