Podsumowanie XV Kaliskiej Przygody z Odpadami pt. „Nie bądź zielony! Segreguj bioodpady”.

  • Post author:

Zapraszamy szkoły i placówki, które w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyły w projekcie „Kaliska Przygoda z Odpadami” i zgodnie z przyjętym regulaminem Projektu przekazały raport potwierdzający przeprowadzenie różnorodnych zajęć popularyzujących wśród uczniów  i w środowisku lokalnym idee segregacji odpadów. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 8 czerwca 2019 r. o godz. 12.30 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębem podczas  XXI Rajdu Ekologiczno – Przyrodniczego.

Załączniki