Projekt „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” zakończony

  • Post author:

Projekt AKADEMIA ROZWOJU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I LICEACH MIASTA KALISZA, realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jego realizacja rozpoczęła się 1 maja 2017 r.

Głównym celem projektu była poprawa jakości i efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków nowożytnych. Projekt dedykowany jest dla uczniów, uzdolnionych oraz z trudnościami w uczeniu się 
w przedmiotach objętych projektem. Zajęcia w ramach projektu były zajęciami pozalekcyjnymi realizowanymi w dziewięciu kaliskich szkołach podstawowych oraz trzech liceach. Objętych jest nimi łącznie 779 uczniów i uczennicz kaliskich szkół podstawowych nr 1, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 23 oraz liceów  IV, V i VII. 

Łączna wartość projektu wynosiła1 113 586,80 zł. Kwota dofinansowania 1054866,80 zł.Partnerem wiodącym projektu był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który swoją rolę spełniał poprzez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. W realizację przedsięwzięcia zaangażowany był również na prawach partnerskich Urząd Miejski w Kaliszu.

Głównym celem projektu była poprawa jakości i efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków nowożytnych. Projekt dedykowany był dla uczniów uzdolnionych oraz z trudnościami w uczeniu się. Objęto nimi łącznie779 uczniów i uczennicz kaliskich szkół podstawowych nr 1, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 23 oraz liceów: IV, V i VII. 

Projekt obejmował również proces doskonalenia 120 nauczycielek i nauczycieli z miasta Kalisza pracujących w wyżej wymienionych szkołach.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali projekty, które zostały zaprezentowane na Festiwalu Uczniowskich Projektów 28 maja 2019 r. w ODN w Kaliszu. W czasie tego festiwalu odbyło się uroczyste podsumowanie Akademii Rozwoju w Szkołach Podstawowych i Liceach Miasta Kalisza. Na konferencji podsumowującej obecna była Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Mariusz Witczak, Naczelnik Wydziału Edukacji UM Kalisza, Violetta Słupianek, Dyrektor kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.  W trakcie gali wszystkie szkoły zaprezentowały w bardzo oryginalnej formie swoje działania w ramach projektu. Otrzymały one dodatkowo pomoce dydaktyczne w formie EKO WALIZEK do prowadzenia badań, doświadczeń i eksperymentów przyrodniczych.

Serdecznie dziękujemy młodzieży, nauczycielom i dyrektorom wszystkich szkół biorących udział w projekcie.

Galeria