Konkurs na Ciekawe Doświadczenie Fizyczne

  • Post author:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie i Niepubliczną Szkołą Podstawową im. T. Kościuszki w Jarocinie organizują VII Konkurs  Fizyczny na „Ciekawe doświadczenie fizyczne”.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Do udziału w konkursie można zgłaszać uczniów prezentujących doświadczenia pokazowe z fizyki możliwe do wykonania w klasie lub sali wykładowej. Doświadczenia nie mogą zawierać elementów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i obserwatorów. Konkurs dotyczy doświadczeń nowych lub rzadko demonstrowanych. Można również zaproponować nowy sposób prezentacji eksperymentów należących do kanonu demonstracji fizycznych. Łączny czas przewidziany na prezentację oraz omówienie demonstrowanego zjawiska wynosi do 15 min. Udział w konkursie może być indywidualny lub zespołowy.

Konkurs odbędzie się 30 maja 2019 r. o godz. 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 31.

Zgłoszenia uczestników z krótkim opisem doświadczeń, nazwiskiem uczestników oraz opiekunów należy kierować do 22 maja 2019 r. pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres ODN w Kaliszu; 62-800 Kalisz, ul Wrocławska 182 lub sekretariat@odn.kalisz.pl  albo I LO w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 31, lub dyrekcja@liceum-jarocin.pl

Wszystkich zgłoszonych uczestników zapraszamy od godz. 9.30 do auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie w celu przygotowania demonstracji doświadczenia.

Załączniki: