Zaproszenie do współpracy – tworzenie oferty edukacyjnej na rok 2019/2020

  • Post author:

Dyrektor  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza wykładowców, trenerów  do współpracy przy tworzeniu oferty edukacyjnej form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

Oferta powinna zawierać dokumenty:

  • Program szkolenia na rok szkolny 2019/2020
  • Arkusz wykładowcy  2019/2020 

Dokumenty należy wypełnić na platformie ISOS www.isos.odn.kalisz.pl/admin.php   po zalogowaniu się na konto trenera w oparciu o dostępną na koncie trenera INSTRUKCJĘ.  
Osoby nie posiadające konta w ISOS prosimy o kontakt z administratorem systemu – Wojciech Kos, tel. 62 7676312, 887081854 mail wojciech.kos@odn.kalisz.pl

Dokumenty do pobrania