Konkurs „100 lat UAM”

  • Post author:

Konkursu „100 lat UAM” jest dedykowany dla dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych, od przedszkoli do szkół ponadpodstawowych.

Termin przesyłania prac konkursowych wyznaczony został na dzień 17 maja 2019

Konkurs 100 lat UAM ma na celu wzbudzenie zainteresowania historią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biografią jego patrona, historią absolwentów oraz promocję Uniwersytetu i jego tradycji. Dzięki uczestnictwie w konkursie młodzież będzie miała możliwość rozwijania zainteresowań artystycznych i kreatywności.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, zwany dalej Organizatorem.

Koordynatorem Konkursu prowadzącym organizacyjną obsługę Konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 
al. Niepodległości 34, tel.: 61 626 65 70, e-mail: edukacja@umww.pl

Dokumenty do pobrania: