Konferencja: Profilaktyka społeczna oparta na dowodach i praktykach naukowych

  • Post author:

Szanowni Państwo!

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Profilaktyka społeczna oparta na dowodach i praktykach naukowych, która odbędzie się
14 marca 2019 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w godz. 11:00-14:30.

Konferencja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży, tj. pracowników placówek edukacyjnych, pomocy społecznej, policji, kuratorów.

W ramach konferencji planowana jest sesja plenarna i warsztaty.

W sesji plenarnej planowane są wystąpienia prof. zw. dr hab. Wiesława Ambrozika (Zakład Resocjalizacji WSE UAM w Poznaniu), nadkom. Michała Królikowskiego (KWP w Poznaniu) oraz mgr Anetty Dropińskiej-Pawlickiej (Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu).

W części szkoleniowej przewidziano przeprowadzenie warsztatów przez pracowników Zakładu Resocjalizacji: dr Agnieszkę Barczykowską (Interwencja kryzysowa), dr Janę Chojecką (Wykorzystanie kart metaforycznych w działalności profilaktycznej), dr Sonię Dzierzyńską-Breś (Rodzic jako uczestnik działań profilaktycznych w szkole), dr Hannę Karaszewskę, dr Joanna Rajewską de Mezer, dr Ewelinę Silecką-Marek (Mediacje rodzinne – praktyczne rozwiązywanie konfliktów), dr Katarzynę Pawełek (Zachowania ryzykowne – sfery zagrożeń – sytuacje trudne dla relacji wychowawczych w szkole).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja w systemie ISOS, symbol KN/09/01

Kontakt: Sylwia Melka, tel. 887081852, e-mail: sylwia.melka@odn.kalisz.pl

Link do rejestracji: https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4994

Załączniki