II Konkurs wiedzy dla uczniów technikum Matematyka dla zawodowca

 • Post author:

Prawdziwą radością dla nas jest zaprosić uczniów techników do stanięcia w Konkursie wiedzy dla uczniów technikum „Matematyka dla zawodowca”. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu:

REGULAMIN

II Konkurs wiedzy dla uczniów technikum
Matematyka dla zawodowca

Organizatorzy

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
 • Starosta Kaliski pan Krzysztof Nosal

Cele konkursu

 • Przybliżenie zagadnień związanych z matematyką dla uczniów przygotowujących się do zawodu
 • Podnoszenie umiejętności matematycznych

Zasadykonkursu matematycznegodla uczniów techników zawodowych

 • Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu 15 zdań otwartych w czasie 120 minut
 • Treść zadań dotyczy obliczania powierzchni, objętości, mas, długości, miar kątów (załączniki nr 3-5)
 • Uczniowie będą mogli skorzystać na miejscu z tablic matematycznych
 • Prace oceni Komisja Konkursowa
 • Ocena prac następuje w dniu konkursu i podana jest do publicznej wiadomości
 • Informacje na temat wyników konkursu mogą być umieszczone w mediach i Internecie

Warunki uczestnictwa

 • Uczestnikami mogą być tylko uczniowie techników czteroletnich (1-4 klasy)
 • Każda szkoła wyznacza opiekuna, który jest odpowiedzialny za wyznaczenie jednego uczniaz każdego zawodu technikum w szkole z cyklu kształcenia
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr1, str. 1-2)
 • Uczniowie pełnoletni wypełniają zgodę(załącznik nr 1, str. 3-4)
 • Opiekun zgłasza uczestników konkursu (skan) ze swojej szkoły w wyznaczonym terminie (załącznik nr 2)pocztą elektroniczną: ulawierucka@wp.pl
 • Opiekun na adres ODN-u przesyła wypełnione zgłoszenie oraz zgody rodziców/ opiekunów lub zgodę pełnoletniego ucznia do 15 marca 2019r.
 • Uczeń na konkurs przywozi kalkulator prosty, linijkę, kątomierz, ołówek
 • Tylko uczniowie zgłoszeni mogą przystąpić do konkursu, w razie przyczyn losowych nie można zastąpić ucznia innym
 • Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane
 • Trzy osoby z najlepszymi wynikami otrzymają nagrody, a pozostali  uczniowie dyplomy
 • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu i go akceptują

Terminarz

 • Nadsyłanie kandydatów do konkursu do 15 marca 2019 roku do godziny 15.00 na karcie zgłoszeniowej na adres : ulawierucka@wp.pl

Obowiązuje tylko taka forma zgłaszania uczestników przez opiekuna z danej szkoły

 • Informacja telefoniczna: doradca metodyczny; Urszula Wierucka tel. 697957096
 • Termin konkursu: 1 kwietnia 2019 roku godzina 10.00, sala: aula ODN Kalisz.

W celach organizacyjnych pierwsze 15 minut przeznaczone jest na sprawy organizacyjne.

Adres

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Wrocławska 182
62-800 Kalisz
z dopiskiem II Konkurs wiedzy dla uczniów technikum  Matematyka dla zawodowca

Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu

Załączniki: