Finałowy koncert PRZEGLĄDU PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

  • Post author:

We wtorek 29 stycznia 2019 r., Aula UAM w Kaliszu nabrała szczególnego brzmienia i kolorytu. To właśnie tutaj odbył się finałowy koncert PRZEGLĄDU PIOSENKI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ, który przy współpracy naszego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. zorganizowany został przez Przedszkole Publiczne nr 9 w Kaliszu. Dwadzieścioro wybranych we wcześniejszych eliminacjach  przedszkolaków przedstawiło w niezwykle sugestywny sposób, przynależy ich wiekowi oraz temperamentowi scenicznemu, wzruszające wykonania piosenek i wierszy o tematyce patriotycznej.

Finaliści prowadzeni przez wspaniałych opiekunów, rodziców i dziadków, wykonali bogaty wachlarz wierszy i piosenek, który pozwolił im zaprezentować pełnię swoich ogromnych możliwości scenicznych. Jury wybrało dwie indywidualności sceniczne, ale wybór był niezmiernie trudny, gdyż każdy wykonawca stanowił wartość samą w sobie, dlatego też dobrze się stało, że na każdego wykonawcę czekała równorzędna nagroda, do których powstania przyczyniło się zacne grono sponsorów, widząc w tej inicjatywie niezwykle cenne wartości towarzyszące samej idei wychowania najmłodszego pokolenia w poszanowaniu symboli i wartości patriotycznych. Ze swej strony deklarujemy swoją gotowość do współtworzenia kolejnych edycji tych przeglądów.

Przegląd objęła swoim mecenatem Pani Marzena Wodzińska członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Każde dziecko otrzymało od Pani Marszałek specjalnie upominki, które w imieniu Pani Marzeny Wodzińskiej wręczył Jarosław Wujkowski. Dyrektor ODN odczytał też piękne słowa, które Pani Marszałek skierowała w liście gratulacyjnym pod adresem dzieci, dziękując bardzo serdecznie za wspaniałe i wzruszające występy. „Tak pięknie śpiewając i recytując pokazaliście, jak bardzo kochacie naszą ojczyznę Polskę i jak bardzo dumni jesteście z tego, że jesteście Polakami” – napisała Pani Marszałek – gratuluję i dziękuję z całego serca dzieciom, ich rodzicom, dziadkom i nauczycielom, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie naszych przedszkolaków do tak pięknego widowiska”.