III edycja Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi

  • Post author:

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Uchwałą Nr 138/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku ogłasza i określa zasady przeprowadzenia Konkursu “Będę Biznesmenem – BeBi”. Będzie to III edycja Konkursu. Zasady i tryb przeprowadzenia określa Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do uchwały.

Celem Konkursu jest:

  1. pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów;
  2. rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów;
  3. stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów;
  4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznesplanu, budowanie zespołów projektowych, wykorzystanie metod kreatywnego myślenia).

Podstawowym zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu, pomysłu na biznes, w formie opracowania pisemnego i prezentacji, przez dwuosobowe zespoły uczniowskie szkół ponadpodstawowych, pod kierunkiem nauczyciela, będącego opiekunem zespołu.

Biznesplan dotyczyć powinien dowolnego, realnego przedsięwzięcia stworzonego przez uczniów.

Termin przesyłania prac konkursowych upływa 12 kwietnia 2019 r.

Konsultacje dla nauczycieli z zakresu tworzenia biznesplanów, dla opiekunów zespołów konkursowych mogą być zorganizowane na przełomie lutego i marca 2019 roku,  o ile taką potrzebę zgłoszą zainteresowani.

Proszę zwrócić uwagę na zmiany w tegorocznym Regulaminie Konkursu.

Zachęcamy do udziału w konkursie, w którym dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Osobą odpowiedzialną za konkurs jest pan Wojciech Kos, wojciech.kos@odn.kalisz.pl

Załączniki

Uchawła i Regulamin III edycja Konkursu Będę Biznesmenem – BeBi

Karta zgłoszeniowa, Oświadczenia