Konkurs Filozoficzny COGITO, ERGO SUM – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • Post author:

Jak co roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, wraz z kaliskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, organizuje Konkurs Filozoficzny dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Poniżej zamieszczamy aktualny regulamin, którego terminy pozwalają na spokojne i twórcze przygotowanie się do udziału w tych zmaganiach intelektualnych. Zachęcamy bardzo uprzejmie do zapoznania się z poniższym regulaminem i czekamy na zgłoszenia wielu uczestników.

Regulamin Konkursu Filozoficznego
COGITO, ERGO SUM
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

I – Inicjatorami i organizatorami konkursu są Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Kaliszu.

II – Cele konkursu

 • zainteresowanie młodzieży edukacją filozoficzną;
 • zachęcanie uczniów do samodzielnego myślenia oraz kształtowanie ich wrażliwości poznawczej;
 • zapoznanie z historią myśli filozoficznej, jej najważniejszymi przedstawicielami oraz nurtami;
 • wskazanie powiązań filozofii z innymi elementami kultury;
 • oswojenie z terminologią stosowaną w filozofii;
 • propagowanie nauczania filozofii wśród nauczycieli.

III – W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rejonu kaliskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzech uczniów).

IV – Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu

Data i godzina: 1 kwietnia 2019 (poniedziałek) godz. 9.30

Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Grodzka 1.

V – Zgłoszenia

(wzór na ostatniej stronie) można dostarczyć listownie lub osobiście do 26 marca 2019
w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Grodzka 1, 62–800 Kalisz,

na przesyłce pocztowej powinien być dopisek: „Konkurs filozoficzny”).

VI – Zakres wymagań

 1. Podstawowe terminy i pojęcia filozoficzne: epistemologia, ontologia, idealizm, racjonalizm, empiryzm, materializm, aksjologia, etyka (różnica pomiędzy etyką a moralnością), antropologia.
 2. Sokrates – życiorys i metoda sokratejska.
 3. Platon:
  1. podstawowe informacje na temat życia i twórczości
  2. ontologia – idee i ich hierarchia, idee a rzeczy,
  3. teoria poznania i psychologia (dusza),
  4. etyka i nauka o miłości,
  5. państwo idealne. (czy państwo idealne jest państwem totalitarnym?).

Tekst: Platon, Uczta, fragment: przemowa Sokratesa.

 1. Arystoteles
  1. podstawowe informacje o życiu i twórczości,
  2. podstawowe pojęcia: forma, materia, substancja , energia, potencja, przyczyna, cel,
  3. kosmologia Arystotelesa ( pierwsza przyczyna),
  4. koncepcja duszy i hierarchia dusz,
  5. etyka, eudajmonia, teoria cnoty, złoty środek.
 1. Epikur i jego koncepcja najwyższego dobra, czwórmian Epikura, materializm epikurejski.

Tekst: Epikur, List Epikura do Menoikeusa, w: Diogenes Leartios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów.

 1. Filozofia analityczna
  1. definicja i ogólne założenia doktryny i metody filozofii analitycznej.
  2. przedstawiciele filozofii analitycznej w Polsce i na świecie
 1. Ludwig Wittgenstein
  1. poglądy Wittgensteina w okresie Traktatu logiczno- filozoficznego (zdania jako obrazy logiczne, natura, cele i metody filozofii, 7 tez)
  2. filozofia Wittgensteina zawarta w Dociekaniach filozoficznych, (gry językowe, zdania jako narzędzia, rola filozofii)
  3. różnice pomiędzy pierwszą i druga filozofią Wittgensteina
 1. Filozofia w nauce
  1. Ludwig Wittgenstein – Tractatus logico-philosophicus (fragment)

Podane teksty są dostępne online

Opracował: dr Grzegorz Matuszczak

Załączniki

Regulamin konkursu filozoficznego, COGITO, ERGO SUM 2019 + oświadczenia i zgody