VI Międzyszkolny Konkurs Informatyczno – Polonistyczny • Wręczenie nagród

  • Post author:

Uroczystym wręczeniem nagród i wyróżnień zakończył się VI Międzyszkolny Konkurs Informatyczno – Polonistyczny, który zorganizowany został przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Kaliszu przy współpracy naszego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, pod hasłem „Adam Asnyk – poeta, który urodził się w Kaliszu”. Na konkurs napłynęło wiele bardzo ciekawych prac multimedialnych, przedstawiających bogaty wachlarz różnych twórczych ujęć tego tematu. Konkurs skierowany był do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną za szkół i placówek specjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Uroczystość finałową uświetniły swoimi bardzo ciekawymi prelekcjami panie; dr Bogumiła Celer z Książnicy Pedagogicznej oraz Aneta Kolańczyk, wybitny asnykolog. O doskonałą oprawę muzyczną zadbał Młodzieżowy Dom Kultury, którego wokalistki zaprezentowały się w ciekawym repertuarze piosenkarskim.

Ale najważniejsi byli laureaci Konkursu, którzy zostali nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami i nagrodami, a ich uśmiech zadowolenia i wzruszenia, był najlepszym spełnieniem idei, które przyświecały organizatorom Konkursu,  o czym świadczy również wysoki poziom artystyczny zgłoszonych prezentacji multimedialnych.