Przegląd piosenek i wierszy patriotycznych

  • Post author:

Piękna inicjatywa prezentacji dokonań artystycznych przedszkolaków w repertuarze patriotycznym, doczekała się w tym roku połączenia starań organizacyjnych i tym sposobem Przedszkole Publiczne nr 9 w Kaliszu pod wodzą pani dyrektor Agnieszki Przybyłowskiej, wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, podjęły się kontynuacji tego dzieła, z zamiarem wpisania PRZEGLĄDU PIOSENEK I WIERSZY PATRIOTYCZNYCH  na stałe do oferty kulturalnej Kalisza.

We wtorek 20 listopada w kaliskim ODN odbyły się eliminacje do wielkiego koncertu finałowego, który odbędzie się 29 stycznia 2019 roku. Organizatorzy mają wiec trochę czasu, aby uporać się z ogromnie trudnym zadaniem, jakim jest zakwalifikowanie do tego koncertu poszczególnych jego uczestników, bo poziom zaprezentowanych dziś wykonań był wyrównany i wysoki, a do tego ten niesamowity entuzjazm małych artystów.

Gratulujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom, ich opiekunom i rodzicom. Cieszymy się, że idee, jakie niesie z sobą twórczość patriotyczna, są tak pięknie realizowane i przybliżane dzieciom od najmłodszych lat.