Wyniki VI Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno – Polonistycznego: „Adam Asnyk – poeta, który urodził się w Kaliszu.”

  • Post author:

Dnia 13-14 listopada 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie VI Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno – Polonistycznego:  „Adam Asnyk – poeta, który urodził się w Kaliszu.” – prezentacja multimedialna pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Konkurs był skierowany do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół i placówek specjalnych każdego typu z województwa wielkopolskiego oraz  szkół ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej.

Jury konkursu nagrodziło prace następujących uczniów:

I miejsce: Przemysław Kociszewski, klasa III gimnazjum – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie, nauczyciel Jadwiga Gibasiewicz, Daria Drygas kod pracy (K086)

I miejsce:  Klaudiusz Grzelak, klasa V, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chełmcach, nauczyciel Żaneta Tułacz, kod pracy (KGK5)

II miejsce:  Antoni Lorenc, klasa VII  – Szkoła Podstawowa w Sobótce im. Ludwika Szymoniaka, nauczyciel Renata Szymczak, kod pracy (A5L6)

III miejsce:  Krzysztof Jańczak, klasa III  – Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Kaliszu, nauczyciel Małgorzata Kędzierska, kod pracy (KP3E)

III miejsce: Wiktoria Ozimek, klasa VII – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie, nauczyciel Agnieszka Sałata, kod pracy (WOK7)

III miejsce: Wiktoria Sicińska, klasa I – Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Kaliszu, nauczyciel Małgorzata Kędzierska, kod pracy (WP1C)

Wyróżnienia otrzymują:

  • Magdalena Turbańska, klasa II – Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu, nauczyciel Mariusz Superczyński, kod pracy (MTU1)
  • Łukasz Urbaniak, klasa VIII – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku, nauczyciel Violeta Matuszczak, kod pracy (ŁU15)
  • Aleksander Schultz, klasa I – Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku, nauczyciel Jacek Kubiak, kod pracy (OLI1)
  • Jakub Gałązka, klasa II gim – Szkoła Podstawowa w Stawiszynie im. Wincentego Pola, nauczyciel Agnieszka Roszak-Janowska

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem. Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac wraz z opiekunami zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu w środę 21 listopada 2018 na godzinę 1200 do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, aula.

Załączniki:

Zwycięskie prezentacje