Konferencja „Łączymy pokolenia – idea wolontariatu w szkole”

  • Post author:

Zapraszamy nauczycieli szkół i placówek oświatowych na konferencję „Łączymy pokolenia – idea wolontariatu w szkole”, która odbędzie się 28 listopada 2018 o godz. 11.00 w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Zapisy w systemie ISOS, symbol KN/03/01

Adresaci:nauczyciele szkół i placówek oświatowych

Symbol KN/03/01

Termin i miejsce

  • 28.11.2018 r., godz. 11.00-14.30
  • Aula Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Organizatorzy

  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Cele ogólne konferencji

  • Poszerzenie wiedzy na temat organizacji i prowadzenia działań w zakresie wolontariatu w szkole.

Koszt: 50,00 zł.

Rejestracja w systemie ISOS, symbol KN/03/01

Kierownik
Sylwia Melka, e-mail: sylwia.melka@odn.kalisz.pl

telefon: 62 76 76 307 lub 887 081 852

Porządek konferencji

11.00-11.10

Otwarcie konferencji
Jarosław Wujkowski – dyrektor ODN Kalisz

Część I

11.10-12.00
Wolontariat szkolny jako forma współpracy szkoły ze społecznością lokalną organizacjami pozarządowymi
i społecznymi oraz samorządem lokalnym).
Lucyna Roszak – Centrum Wolontariatu w Pleszewie

12.00-12.45
Co motywuje do bycia wolontariuszem?
Sylwia Melka – konsultant ds. doradztwa ODN Kalisz

12.45-13.10
Przerwa (kawa/herbata/ciastko)

Część II

13.10-14.00
Prawne aspekty wolontariatu w szkole.
Lucyna Roszak – Centrum Wolontariatu w Pleszewie

14.00-14.30
Prezentacja dobrych praktyk szkół południowej Wielkopolski.
Podsumowanie konferencji.