„Mediacje w szkole – uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej”

  • Post author:

Międzynarodowy Tydzień Mediacji zainaugurowany został w kaliskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli konferencją ”Mediacje w szkole – uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej”, która odbyła się 15 września 2018 roku pod patronatem członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Marzeny Wodzińskiej.

Uczestnicy konferencji wysłuchali referatu wprowadzającego  „Mediacje w wielkopolskiej szkole – prezentacja systemowego rozwiązania” wygłoszonego przez mecenas Jolantę Kucharzak, koordynatora Wielkopolskiego Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej, p.o. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W wystąpieniu Pani Mecenas zwróciła uwagę na zaangażowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w tworzenie systemowych rozwiązań na terenie Wielkopolski. Przedstawiła standardy mediacji szkolnej i rówieśniczej, które powstały u Rzecznika Praw Dziecka, z inicjatywy wielkopolskich ekspertów.

Istotnym punktem konferencji było praktyczne zaprezentowanie funkcjonowania mediacji w procesie zarzadzania szkołą i rozwiązywania problemów wychowawczych dokonana przez Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielowsi panią  Mirosławę Kmiecik. Uczestniczący w konferencji uczniowie tej szkoły przedstawili praktyczne działanie systemu na terenie ich szkoły. Jak przebiega proces przygotowania uczniów do roli mediatora przedstawiła pani Katarzyna Telega, pedagog i opiekun mediatorów szkolnych ze szkoły w Wielowsi. Te dobre praktyki omówione zostały również na przykładzie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim przez opiekuna mediatorów rówieśniczych panią Marię Liberę i jej uczniów – mediatorów rówieśniczych. Ciekawostką jest to, iż dwóch z nich jest absolwentami szkoły w Wielowsi, a fakt, ze w III LO są mediacje rówieśnicze przyczynił się do wyboru tej szkoły.

Pani Agnieszka Ciekalska, konsultant ds. wychowania i profilaktyki, specjalizująca się w tematyce mediacyjnej przedstawiła dokonania w tym zakresie realizowane pod jej kierunkiem na terenie szkół objętych działaniami kaliskiego ODN-u.

Dzięki tej konferencji do całego środowiska pedagogicznego trafił kolejny sygnał o potrzebie wprowadzania systemu mediacyjnego w szkołach, pozwalającego uczniom na świadomy i odpowiedzialny udział w rozwiązywaniu problemów.