Konkurs „Moja bezpieczna droga do szkoły”

 • Post author:

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas 1-3 i 4-7 do wzięcia udziału w konkursie: „Moja bezpieczna droga do szkoły”.

Organizator:

 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu;
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu;
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu;
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu Wydział Ruchu Drogowego.

Zasięg terytorialny: powiat kaliski, powiat ostrowski, powiat pleszewski, powiat jarociński, powiat krotoszyński, powiat ostrzeszowski, powiat kępiński oraz Miasto Kalisz.

Cele konkursu:

 • promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych
  i rowerzystów w drodze do i ze szkoły;
 • poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na rowerach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych;
 • wspieranie działań edukacyjnych w zakresie wychowania komunikacyjnego;
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej;
 • promocja ucznia zdolnego.

Terminarz konkursu:

 • ogłoszenie konkursu: 15 października 2018 r.;
 • prace z eliminacji szkolnej (jedna praca z każdej wskazanej kategorii szkolnej) należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 19 listopada 2018 r.,

na adres: ODN Kalisz ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz, z dopiskiem: Konkurs „Moja bezpieczna droga do szkoły”;

 • posiedzenie komisji konkursowej:26 listopada 2018 r.
 • wręczenie nagród i dyplomów:10 grudnia 2018r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Kategorie wiekowe:

 • szkoła podstawowa – kl.1-3;
 • szkoła podstawowa – kl. 4-7.

Informacje na temat konkursu udzielają osoby bezpośrednio odpowiedzialne:
Ewa Kowalczyk – Wiśniewska

e-mail ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl

Załączniki:

Regulamin – Moja bezpieczna droga do szkoły – Zgoda – Zgłoszenie