Konferencja – System doradztwa zawodowego skutecznym wsparciem dla szkół

  • Post author:

Zapraszamy na konferencję  System doradztwa zawodowego skutecznym wsparciem dla szkółktóra odbędzie się 18 października 2018 roku o godz. 12.00 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Konferencja przeznaczona jest dla nauczycieli, doradców zawodowych oraz dyrektorów szkół. Celem konferencji  jest prezentacja złożeń doradztwa zawodowego w szkole, strategii pracy z uczniem oraz sposobów tworzenia i wdrażania Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Rejestracja w systemie ISOS –  symbol  KN/05/01

Zajęcia poprowadzą eksperci z dziedziny doradztwa zawodowego,  dr Henryk Jarosiewicz –  pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca z zakresu z psychologii rozwoju oraz metod diagnozy w doradztwie zawodowym, dr Bogdan Kruszakin, nauczyciel konsultant, kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz konsultant Sylwia Zimoch a także doradca metodyczny Urszula Wierucka.

Załączniki:

Agenda konferencji