VI Międzyszkolny Konkurs Informatyczno – Polonistyczny: „Adam Asnyk – poeta, który urodził się w Kaliszu.” – prezentacja multimedialna

  • Post author:

Zachęcamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół i placówek specjalnych każdego typu z województwa wielkopolskiego oraz szkół ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej do wzięcia udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Informatyczno-Polonistycznym „Adam Asnyk – poeta, który urodził się w Kaliszu.” – prezentacja multimedialna.

Załączniki: